Dit is een kansrijk maatregel om zowel de wespendief te beschermen als meer windenergie op te wekken

Pondera doet in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek naar een detectiesysteem die het aanvaringsrisico van de wespendief met windturbines kan minimaliseren.

Provincie Gelderland heeft besloten om in het Natura2000-gebied Veluwe en 1 km daaromheen geen windturbines toe te staan. In de zone van 1-8 km om het gebied heen is het opwekken van windenergie nu beperkt mogelijk. Deze beperkingen hebben te maken met het aanvaringsrisico voor de wespendief, een beschermde roofvogelsoort waarvoor de provincie een instandhoudingsdoelstelling heeft. De provincie zoekt samen met partners naar mogelijkheden om windenergie op te wekken én de Wespendief te beschermen. Pondera kreeg de opdracht om een advies uit te brengen over het mogelijk gebruik van een detectiesysteem. Dit is een kansrijk maatregel om zowel de wespendief te beschermen als meer windenergie op te wekken Als duidelijk is welk detectiesysteem het meest geschikt is wil de provincie hiermee een proef uitvoeren.

In het onderzoek dat Pondera uitvoert wordt gekeken welke detectiesystemen in staat zijn om een naderende wespendief te identificeren om vervolgens op tijd de instructie te geven om de windturbine stil te zetten. Een dergelijk systeem kan er voor zorgen dat een windturbine alleen stilgezet wordt wanneer er een wespendief in de omgeving aanwezig is. Hierdoor wordt onnodige stilstand voorkomen én de wespendief beschermt.

Detectiesystemen

Er zijn diverse (vogel)detectiesystemen op de markt. Deze systemen bestaan vaak uit één of meerdere camera’s die met behulp van Kunstmatige Intelligentie de wespendief na verloop van tijd kunnen herkennen. Naast een herkenningstool beschikken deze systemen ook over een communicatietool waarmee het systeem instructies kan geven over het stilzetten van de windturbine zodra er een wespendief in de buurt is van de windturbine. Wanneer de wespendief niet meer in de buurt is kunnen de wieken van de turbines weer worden geactiveerd en kan er weer duurzame energie worden opgewekt.

Bron: Cameradetectiesysteem voor de wespendief – Pondera (ponderaconsult.com)

Fotograaf: Gertjan van Noord