Visie

Participatie zit in ons dna

In Nederland zijn wij het vrij breed met elkaar eens dat de opwekking van onze energie duurzamer moet worden. Als wij er in slagen om minder gebruik te maken van vervuilende energiebronnen (zoals kolen, olie en gas) helpen wij om klimaatverandering tegen te gaan en wordt onze lucht schoner.

We willen als burger allemaal graag actief bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen. Dit zien we onder meer terug in kleinschalige, vaak individuele vormen van duurzame energieopwekking. Dit is echter niet voldoende om aan de totale energiebehoefte te voldoen. Bij het realiseren van grotere projecten – die de individuele aanpak overstijgen – wil je als burger uiteraard gehoord worden, je wilt betrokken zijn bij wat er om je heen gebeurt. Burgerinitiatieven om gezamenlijk energie op te wekken kunnen in dat geval in een behoefte voorzien.

Burgerinitiatieven hebben vaak een duwtje in de rug nodig en hulp in het uitvoeringstraject. Lang niet overal zijn er mensen met voldoende tijd en kennis van zaken beschikbaar om de kar te trekken en/of de uitvoering te begeleiden. Prowind wil daarbij helpen als een professionele organisatie die de betrokken partijen bij elkaar brengt en door projecten vanaf een pril plan tot een werkend wind- of zonnepark te begeleiden. Wij zien met onze aanpak, de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en marktomstandigheden een solide basis om uit te groeien tot een belangrijke speler in de markt van energieopwekking op basis van burgerparticipatie.

Missie

Prowind initieert en realiseert burgerprojecten voor duurzame energieopwekking. Dat doen we op basis van actieve participatie, waarbij we op professionele, flexibele en transparante wijze samenwerken met alle belanghebbenden en respectvol omgaan met mens, dier en milieu.

Prowind komt tegemoet aan de behoefte naar lokale vormen van duurzame energieopwekking. Dit doen we door samenwerkingsverbanden te creëren met belanghebbenden zoals, burgers, landeigenaren, energiecoöperaties en overheden. Wij faciliteren burgerinitiatieven voor energieopwekking door:

 • partijen bijeen te brengen;
 • voor verbinding te zorgen;
 • te participeren en te begeleiden in de uitvoering en het uitvoeringstraject, van het eerste idee, de bouw tot en met exploitatie en ontmanteling.

Als duurzame organisatie willen we een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord door energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. Dat doen we door burgers te activeren en actief te betrekken bij de transitie naar duurzame energieopwekking. Maar ook door gemeenten en provincies te helpen bij het bereiken van hun klimaatdoelen.

Prowind werkt vanuit oprechte betrokkenheid bij – en respect voor – mens, dier en milieu. We streven naar een open en transparante communicatie met alle belanghebbenden en werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Daarbij tonen we ons een betrouwbare en stabiele partner, die hecht aan transparante besluitvorming, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde opbrengsten.

Prowind streeft ernaar de markt voor energieprojecten op basis van burgerparticipatie in Nederland te ontwikkelen. We willen uitgroeien tot een belangrijke speler waarmee de diverse belanghebbende partijen graag willen samenwerken.

Prowind biedt een ijzersterke combinatie van betrouwbaarheid en respect met innovatief en oplossingsgericht denken en werken.

Ervaring

Feiten

 • Oprichting: in 2000
 • Kernactiviteit: projectontwikkeling en bedrijfsvoering van installaties van duurzame energie (focus: wind)
 • Hoofdvestiging: Osnabrück
 • Overige vestigingen: Zwolle (Nederland), Neuenkirchen (district Steinfurt), Nennhausen (Brandenburg), Ontario (Canada)
2.116.483.996 kWh

Projectcapaciteit

1.593.712,45

Ton CO2 vermeden

Waarden

Wij hechten waarde aan …

Filosofie

Wij zijn altijd al voorstander geweest van openheid en transparantie

Een belangrijk element uit onze bedrijfscultuur is dat we open en transparant communiceren met onze medewerkers, partners en klanten. Dat maakt processen duidelijk en de uitvoering ervan eenvoudig.

In de praktijk richten wij onze focus op de volgende taken:

 • samenwerkingspartners stimuleren om hun betrokkenheid en deskundigheid te verbeteren
 • ons ondernemingsdoel te combineren met een winstcultuur
 • systemen voor kwaliteit en effectiviteit invoeren
 • op een verantwoordelijke wijze werk delegeren
 • het bereiken van de best mogelijke resultaten met oog voor maatschappij en milieu

Wij ontwikkelen alleen SAMEN met de grondeigenaren, omwonenden en alle andere belanghebbenden