Provincie, gemeenten én initiatiefnemers ondertekenen intentieverklaring windpark Horst en Telgt

Ermelo, 8 juli 2022 – Provincie Gelderland, gemeenten Putten en Ermelo en de initiatiefnemers van het windpark Horst en Telgt (Prowind en de coöperatie Veluwe-Energie) hebben vanmiddag een intentieverklaring ondertekend.

Hiermee onderschrijven de partijen de wens om samen te werken aan een provinciaal inpassingsplan voor het windpark Horst en Telgt en de ontwikkeling en realisatie van het windpark mogelijk te maken. De partijen gaan samen en met oog voor de omgeving aan de slag met een zorgvuldige inpassing van het windpark omdat dit bijdraagt aan de provinciale, regionale en lokale klimaatdoelen.

Samenwerking

Jan van der Meer, gedeputeerde: “Alle waardering voor de beide gemeenten om zo met elkaar de ruimtelijke procedure voor het windpark te doen. Het klimaatdoel halen is ook een belang van inwoners. Windparken zijn daarvoor hard nodig. Tegelijkertijd kunnen windparken bij de procedure rekenen op veel emoties. Dan is het des te belangrijker dat we hierin optreden als 1 overheid.

Oog voor de omgeving

Uitdrukkelijk is er in de intentieverklaring opgenomen dat er oog is voor de omgeving. Zo is er een omgevingsmanager vanuit de gemeente Ermelo en een klankbordgroep. Ook de initiatiefnemer heeft een belangrijke rol om de omgeving te betrekken en te informeren. In het participatieplan staat wie welke invloed uitoefent op welke moment. Alle documenten staan op de projectwebsite. Via een digitale nieuwsbrief worden mensen zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Maandag 11 juli verschijnt er een nieuwe nieuwsbrief.

Voortgang procedure

Op 29 juni liep de inspraakprocedure af voor de agenda voor het milieuonderzoek: de NRD en het participatieplan. In totaal kwamen er 140 zienswijzen binnen. Deze gingen grotendeels over het windpark in het algemeen en waren niet gericht op de onderzoeksagenda. De projectgroep gaat de komende weken de zienswijzen beantwoorden. De volgende stap is het milieuonderzoek zelf.

Windpark Horst en Telgt

Windpark Horst en Telgt bestaat uit een plan voor zeven windmolens langs de A28 in de buurtschappen Horst en Telgt te Ermelo en Putten. Meer informatie: