Disclaimer conform Duitse telemediawet § 6

Prowind GmbH

Hoofdkantoor van de onderneming:
Osnabrück

Zakenadres:
Lengericher Landstr. 11b
D-49078 Osnabrück

Tel.: +49 (0)541/ 600 29-0
Fax: +49 (0)541/ 60029-29
E-Mail: info@prowind.com

Directeur:
Johannes Busmann

Handelsregister:
Kantongerecht Osnabrück

Registernummer:
HRB 131150
BTW-ID-nr.: DE219334607

Concept, opmaak en realisatie:
Expect More Kommunikation GmbH
Breite Str. 4
D-48431 Rheine

www.expectmore.de

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Prowind foto’s, teksten en/of tekeningen te reproduceren of te gebruiken.

2. Prowind GmbH is niet aansprakelijk voor de actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Indien door het gebruik of niet-gebruik van de op deze internetpagina aangeboden informaties en gegevens schade mocht ontstaan, zijn aansprakelijkheidsclaims tegenover Prowind GmbH uitgesloten.

3. Prowind GmbH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhouden en de opmaak van de internetpagina’s van derden die met/aan deze internetpagina verbonden/gekoppeld zijn.

4. Indien delen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet ten volle beantwoorden aan de van toepassing zijnde rechtsbepalingen, blijven de overige delen van het document en hun geldigheid onverlet.

Bronvermelding

Hoofdmotieven van de pagina’s ‘Burgerenergieparken’, ‘Knappe prestaties’, ‘Onze onderneming’, ‘Ons team’, ‘Onze successen’, ‘Actualiteiten’, ‘Home’

© iStock www.istockphoto.com

Hoofdmotief van de pagina ‘Actieve medestanders’

© Adobe Stock www.adobestock.com