Onze missie

Voor een toekomstbestendige aarde stimuleert en ondersteunt Prowind de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zoals wind, zon en water. Samen met overheden, bedrijven en energiecoöperaties ontwikkelen, realiseren en beheren we wind- en zonneparken en batterij- en waterstofprojecten en een combinatie hiervan die duurzame waarde toevoegen voor onze klanten en de omgeving van projecten.

Onze visie

We willen met onze projecten duurzame waarde toevoegen voor onze klanten en de omgeving van projecten. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties. Zodat ook zij mee kunnen profiteren van de opbrengsten van onze projecten. Samen brengen we de energietransitie verder.

Prowind streeft naar een open, transparante communicatie en samenwerking met alle belanghebbenden. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. We hechten waarde aan heldere besluitvorming. Als mede-eigenaar van al onze projecten delen we niet alleen de risico’s maar profiteren we ook samen van de opbrengsten.

Prowind ziet burgerparticipatie als een essentieel onderdeel van een succesvol project. Om lokaal draagvlak te creëren, werken we tijdens de ontwikkeling en uitvoering van het project bij voorkeur samen met een energiecoöperatie en een klankbordgroep.

De coöperatie heeft een belang bij de ontwikkeling en realisatie van het windpark en is daarmee geen onafhankelijke partij. Voor het starten van het participatietraject is het daarom belangrijk om naast de coöperatie een onafhankelijke klankbordgroep op te richten die de stem vertegenwoordigt van de omgeving.

Feiten

  • Oprichting in 2000
  • Prowind ontwikkelt, realiseert en beheert lokale wind- en zonneparken en batterij- en waterstofprojecten.
  • Hoofdkantoor in Osnabrück
  • Overige vestigingen: Zwolle (Nederland), Neuenkirchen (district Steinfurt), Nennhausen (Brandenburg), Ontario (Canada)
2.116.483.996 kWh

Projectcapaciteit

1.593.712,45

Ton CO2 vermeden

Onze waarden: betrokken, duurzaam, vooruitstrevend

  • Betrokken: We steken veel energie in de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij onze hernieuwbare energieprojecten, zodat ook zij mee kunnen profiteren van de opbrengsten.
  •  Duurzaam: We stimuleren, ondersteunen en investeren in hernieuwbare energieprojecten van overheden, bedrijven en energiecoöperaties die duurzaam waarde toevoegen voor onze klanten en de omgeving van projecten.
  •  Vooruitstrevend: We denken altijd vooruit, bewegen mee met ontwikkelingen in de politiek en samenleving en zoeken naar creatieve oplossingen die de lokale energietransitie verder brengen.

We werken samen met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan lokale duurzame energieprojecten