Onze missie

Voor een toekomstbestendige aarde en samenleving stimuleert en ondersteunt Prowind de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Samen met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden ontwikkelen, realiseren en beheren we lokale wind op land projecten. In onze projecten integreren we wind op land projecten met oplossingen voor zon, waterstof en opslag.

We vinden het belangrijk dat de omgeving een actieve stem heeft in onze projecten. Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we een gezamenlijk belang om hiervan successen te maken. We delen niet alleen de risico’s, maar profiteren we ook samen van de opbrengsten. Zo voegen onze projecten duurzame waarde toe en brengen we de energietransitie verder.

Onze visie

Samen met overheden, energiecoöperaties, bedrijven en omwonenden ontwikkelen, realiseren en beheren we lokale wind op land projecten. In onze projecten integreren we wind op land projecten met oplossingen voor zon, waterstof en opslag. We steken veel energie in de samenwerking met alle betrokken partijen. Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we een gezamenlijk belang om hiervan een succes te maken. We delen niet alleen de risico’s, maar profiteren we ook samen van de opbrengsten. Zo voegen onze projecten duurzame waarde toe en brengen we de energietransitie verder.

Feiten

  • Prowind ontwikkelt, realiseert en beheert lokale wind op land projecten. In onze projecten integreren we wind op land projecten met oplossingen voor zon, waterstof en opslag.
  • Oprichting in 2000 in Duitsland, sinds 2017 in Nederland
2.116.483.996 kWh

Projectcapaciteit

1.593.712,45

Ton CO2 vermeden

Onze waarden: betrokken, duurzaam, vooruitstrevend

  • Betrokken: We steken veel energie in de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij onze hernieuwbare energieprojecten, zodat ook zij mee kunnen profiteren van de opbrengsten.
  •  Duurzaam: We stimuleren, ondersteunen en investeren in hernieuwbare energieprojecten van overheden, bedrijven en energiecoöperaties die duurzaam waarde toevoegen voor onze klanten en de omgeving van projecten.
  •  Vooruitstrevend: We denken altijd vooruit, bewegen mee met ontwikkelingen in de politiek en samenleving en zoeken naar creatieve oplossingen die de lokale energietransitie verder brengen.

We werken samen met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties aan lokale duurzame energieprojecten