Projectontwikkeling

Uw grond inzetten voor het ontwikkelen van duurzame energie

Wij begeleiden al onze projecten van A tot Z. Van verkenningsfase, projectontwikkeling, financiering en bouw tot en met de exploitatie van de duurzame energievoorzieningen. Door elk project in onze portefeuille te houden en vanuit ons team te begeleiden, waarborgen wij een goed rendement voor alle betrokkenen.

Omgeving en natuur is voor ons niet ondergeschikt, juist niet. Elk door ons begeleid project moet namelijk tot in het detail ecologisch zinvol zijn. Dat is slechts één van de vele eisen die we steeds aan onszelf stellen. Daarom werken we bij elk project …

 • economisch
 • veilig (fysiek & effectief)
 • ecologisch zinvol
 • samen met u

Onze projectontwikkeling

Grondige verkenning voor het project start

Wij kunnen uw plannen realiseren. Om dat altijd te kunnen waarborgen, beginnen wij met ons werk al lang voordat we fysiek op het land aan de slag gaan. Wij bieden verschillende diensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ..

 • identificatie van potentiële locaties
 • planning
 • ondersteunen in de keuze van de vorm van participatie
 • opstellen overeenkomsten

Projectplanning

Onze projectplanning:

Wij bereiken meer in minder tijd

Niemand verwacht dat een duurzaam energieproject van vandaag op morgen kan worden gerealiseerd. Toch zijn mensen vaak verrast als ze ontdekken, hoeveel tijd alleen al met het planningsproces gemoeid gaat. Van de eerste identificatie van het oppervlak tot aan inbedrijfstelling duurt het meestal meerdere jaren voordat zelfs de eerste installatie op de locatie wordt gebouwd. Redenen daarvoor zijn de enorme hoeveelheid voorbereidingen en de meest uiteenlopende belangen van de diverse belangengroepen.

Toch lukt het Prowind om de projectplanning kort te houden. Onze allesomvattende dienstverlening rondom de projectontwikkeling zorgt ervoor dat u absoluut zeker kunt zijn van optimale kwaliteit en betrouwbaarheid.

Onze dienstverlening omvat alle relevante onderwerpen:

 • contractonderhandelingen
 • conceptontwikkeling en visualisatie
 • vergunningsprocedure
 • milieu effectrapportage

Projectrealisatie

Onze projectrealisatie

Uiterst ervaren in hoogcomplexe organisatie

Met onze projectaanpak zorgen we ervoor dat we altijd zicht hebben op het gehele project. En dat moet ook, want de leiding over de bouw van elk project is een complexe aangelegenheid die tot in het detail georganiseerd moet zijn. Daarom geven wij de leiding over de bouw niet uit handen. Dat geldt vanaf de verkenningsfase tot en met de financiering.

De bouw zelf wordt uitgevoerd door vertrouwde dienstverleners die vaak al vele jaren onze partners zijn.

Het is van doorslaggevend belang om de vele verschillende taken onderling te coördineren en tijdig alle dienstverleners bij de bouw te betrekken. Bijvoorbeeld het in begin van het projectproces plannen van de aanvoerwegen naar de bouwplaats, zodat gewaarborgd kan worden dat de hijskranen die de zware torensegmenten of het machinehuis van een windenergie-installatie moet optillen, op tijd klaarstaan.

Bouwen samen met lokale ondernemers

Duurzame energieprojecten kunnen alleen in goede samenwerking tot een succes leiden. Daarbij werken wij bij voorkeur samen met lokale ondernemingen.

Op deze wijze profiteert niet alleen de hele regio van de schone energie, maar ook van de lokale economie.

Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering:

Technisch, commercieel en vanuit het hart

Wij behartigen de belangen van de gemeenschap. Daarom beheren wij onze eigen installaties altijd samen met al onze stakeholders zoals de plaatselijke landeigenaren en de burgers.

Wij allen zijn ervan overtuigd dat de duurzaamheidsopgave op de lange termijn alleen kan worden gewaarborgd als we bij ons project ook steeds samen de touwtjes in handen houden. Daarbij nemen wij – in overleg met u – graag de technische en commerciële belangen van de bedrijfsvoering voor onze rekening.

De technische bedrijfsvoering:

U zult zien; we hebben alles onder controle

 • Onze bedrijfsleiders zijn goed opgeleide professionals. Ze beginnen met hun werk zodra de installatie voltooid is. Samen met de producent wordt de installatie getest zodat deze voldoet aan alle geldende normen en richtlijnen.
 • Het dagelijkse werk omvat niet alleen de regelmatige controles ter plekke, maar ook de coördinatie van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
 • Wij garanderen de optimale en voortdurende looptijdbewaking van onze installaties.
  Ten behoeve van investeerders, medewerkers en directie krijgen alle betrokkenen toegang tot het online-systeem Rotorsoft en daarmee steeds inzicht in de hoeveelheid opgewekte energie.

De commerciële bedrijfsvoering:

Zodat u munten uit cijfers kunt slaan

 • Wij waarborgen de optimale financiële zekerheid van de installaties.
 • Contractonderhandelingen met betrekking tot het onderhoud (met de producent) en het tarief voor de aansluiting op het net zijn van meet af aan inbegrepen.

Financiering

Onze financiering:

Zonder onnodig risico, maar met alle mogelijkheden

Het milieu profiteert bij al onze projecten. Maar welke wensen heeft u eigenlijk bij uw bijdrage? Welke financiering past bij u? Welke participatie is zinvol? Hoe u ook in een project wilt participeren – één ding kunnen we u nu al beloven: wij garanderen eerlijkheid en transparantie.

Als het om de financiering gaat …

 • kiezen wij voor elk project de gunstigste financieringsvorm
 • zorgen wij altijd voor een risicovrij gestructureerde financiering
 • dekken we de financieringsvoorwaarden met zekerheden af
 • bekommeren wij ons om het complete betalingsverkeer

Bij het onderwerp ‘participatie’ hanteren wij consequent …

 • flexibele participatie mogelijkheden, individueel afgestemd op het betreffende project
 • een betrouwbare controlling voor uw participatie