Een betrokken omgeving

Tijdens de ontwikkeling en realisatie van een project zorgen we dat omwonenden en belanghebbenden in de omgeving van het project procesmatig en financieel kunnen participeren. Het doel van deze participatie is:

 • Bewustwording: Bewustwording creëren door de omgeving te informeren over het project en ieders rol hierin. Ruimte voor inbreng: informatie ontvangen
 •  Kwaliteit: Kwalitatief verbeteren van het project door het ophalen van kennis en ervaringen vanuit de omgeving. Ruimte voor inbreng: raadplegen en adviseren
 • Begrip: Creëren van begrip voor standpunten en keuzes door in gesprek te gaan met publieksgroepen uit de omgeving. Dit zorgt voor meer acceptatie bij besluitvorming. Ruimte voor inbreng: adviseren en coproduceren
 •  Eigenaarschap: Eigenaarschap stimuleren door samen te werken aan oplossingen voor een vraagstuk. Ruimte voor inbreng: coproduceren en (mee)beslissen
 • Democratisch proces: Door ruimte te geven aan een democratisch proces kan een (betere) relatie worden opgebouwd met de betrokkenen. Hiermee kan het vertrouwen in de overheid, het project of de initiatiefnemers worden hersteld of vergroot. Ruimte voor inbreng: coproduceren en (mee)beslissen

Samen werken we aan…

 • Overeenkomsten met grondeigenaren
 • Projectontwikkeling
  • Lokaal eigendom – oprichten cooperatie
  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • Participatieplan
  • Procesparticipatie
  • Financiele participatie
  • Stakeholdermanagement en communicatie
  • Milieueffectrapportage
  • Vergunning
  • Omgevingsfonds
 • Aanbesteding
 • Inkoop
 • Bouwmanagement
 • Asset management

Referenties

Wilt u meer informatie?

Dan is het de moeite waard om eens te kijken bij Windpark Koningspleij in Arnhem en Zonnepark Broekstraat in Klarenbeek. Of bekijk een van onze Duitse projecten. Voor al onze projecten geldt dat deze samen met de omwonenden en de omgeving zijn gerealiseerd.

Of neem eens een kijkje op onze nieuwspagina voor meer informatie over onze projecten.