Ontwikkelen van lokale duurzame energieprojecten

Prowind ontwikkelt, realiseert en beheert lokale wind- en zonneparken en batterij- en waterstofprojecten. In combinatie verzorgen we ook de integratie van opwek, opslag en verbruik van duurzame energie. We denken altijd vooruit en bewegen mee met ontwikkelingen in de politiek en samenleving. Door buiten de kaders van de dynamische energiemarkt te zoeken naar kansen, kunnen we onze klanten en de omgeving van projecten verrassen met creatieve oplossingen die de lokale energietransitie verder brengen.

Bij Prowind is geen project hetzelfde, want de komst van hernieuwbare energieprojecten heeft altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we namelijk een gezamenlijk belang. Gedurende het hele project delen we niet alleen de risico’s, maar profiteren we ook samen van de opbrengsten van hernieuwbare energie.

Projectontwikkeling

 • Identificatie van potentiële locaties
 • opstellen overeenkomsten met grondeigenaren
 • Advies van overheden en cooperaties bij ontwikkeling van projecten
 • Planning en uitvoering van projecten
 • Strategie en uitvoering van participatie

Projectplanning

Van de eerste overleggen met de grondeigenaren tot aan de uiteindelijke inbedrijfstelling van het project duurt meestal meerdere jaren.  Redenen daarvoor zijn de vele voorbereidingen, het proces dat doorlopen moet worden en de uiteenlopende belangen van omwonenden, bedrijven, overheden en natuurorganisaties.

Onze diensten:

 • Overeenkomsten met grondeigenaren
 • Projectontwikkeling
  • Lokaal eigendom – oprichten cooperatie
  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • Participatieplan
  • Stakeholdermanagement en communicatie
  • Milieueffectrapportage
  • Vergunning
  • Omgevingsfonds
 • Aanbesteding
 • Inkoop
 • Bouwmanagement
 • Asset management

Projectrealisatie

we zorgen ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de planing van hele project. Het is van groot belang om de rollen en taken helder te hebben en de uitvoering van het project met alle betrokken partijen goed af te stemmen.

Samen bouwen met lokale ondernemers

We werken bij voorkeur samen met zoveel mogelijk lokale ondernemingen. Op deze wijze profiteert iedereen in de omgeving van onze duurzame energieprojecten.

Bedrijfsvoering

De komst van hernieuwbare energieprojecten heeft altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we namelijk een gezamenlijk belang. Gedurende het hele project delen we niet alleen de risico’s, maar profiteren we ook samen van de opbrengsten van hernieuwbare energie.

Commerciële en technische bedrijfsvoering

Vanuit Zwolle werken we met onze partners aan technische, organisatorische, juridische en financiële projectvraagstukken zoals:

 • haalbaarheidsonderzoeken
 • participatieplannen
 • vergunningen en subsidieaanvragen
 • netaansluitingen
 • financieringen
 • stroomcontracten
 • bouwmanagement
 • asset management van wind- en zonneparken

Financiering

We denken altijd vooruit en bewegen mee met ontwikkelingen in de politiek en samenleving. Door buiten de kaders van de dynamische energiemarkt te zoeken naar kansen, kunnen we onze klanten en de omgeving van projecten verrassen met creatieve oplossingen die de lokale energietransitie verder brengen. We combineren in Nederland de flexibiliteit en creativiteit van een gedreven team met de slagkracht, kennis en ervaring van onze Duitse moederorganisatie.

Financiering is maatwerk. Wij zorgen voor:

 • gunstigste financieringsvorm en -voorwaarden
 • risicovrij gestructureerde financiering