Investeert u al in de zon?

Uw partner bij de ontwikkeling van zonneparken

Prowind Solar

Bij Prowind gebruiken we onze kennis, ervaring en uitgebreide netwerk voor het succesvol ontwikkelen, uitvoeren en beheren van lokale hernieuwbare energieprojecten. Onze experts zijn op de hoogte van de technische en planningsvereisten en de huidige ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie.We combineren in Nederland de flexibiliteit en creativiteit van een gedreven team met de slagkracht, kennis en ervaring van onze Duitse moederorganisatie.

Vanuit Zwolle werken we met onze partners aan technische, organisatorische, juridische en financiële projectvraagstukken zoals: haalbaarheidsonderzoeken, participatieplannen, vergunningen en subsidieaanvragen, netaansluitingen, financieringen, stroomcontracten, bouwmanagement en het asset management van wind- en zonneparken.

Succesvol ontwikkelen, uitvoeren en beheren van lokale hernieuwbare energieprojecten

Waarmee kan Prowind u helpen?

 • Overeenkomsten met grondeigenaren
 • Projectontwikkeling
  • Lokaal eigendom – oprichten cooperatie
  • Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  • Participatieplan
  • Stakeholdermanagement en communicatie
  • Milieueffectrapportage
  • Vergunning
  • Omgevingsfonds
 • Aanbesteding
 • Inkoop
 • Bouwmanagement
 • Asset management

Solar Transferium

SolarTransferium is een duurzame mobiliteitshub waar niet alleen de directe omgeving terecht kan voor parkeren, (snel)laden van de elektrische auto en het huren van een elektrische deelfiets of deelauto. De hub biedt tevens de mogelijkheid om bij pakketkluisjes in het SolarTransferium de door u online bestelde pakketten op te halen. Een aansluiting op het elektriciteitsnet is daarbij niet per se nodig.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een Solar Transferium op uw terrein?

Zonnepark Klarenbeek

 • Zonnepark Klarenbeek, zicht vanuit een van de paddenpoelen

Dit bijzondere zonnepark is tot stand gekomen dank zij goed overleg met de omwonenden van het park die een grote inbreng hebben gehad bij de uiteindelijke invulling van het landschapselement van het park. Het zonnepark met een oppervlakte van 20 ha. omvat 13 ha. zonnepanelen en 7 ha. nieuwe natuur met ruimte voor klein wild – waaronder de das – en amfibieën die in het gebied leven.

Meer informatie over zonnepark Klarenbeek?

Uw aanspreekpunt

Joey Bekendam

Projectmanager

Prowind Solar bv
Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Bij Prowind is geen project hetzelfde, want de komst van hernieuwbare energieprojecten heeft altijd impact op een leefomgeving. Daarom steken we veel energie in de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Als mede-eigenaar van al onze projecten hebben we namelijk een gezamenlijk belang. Gedurende het hele project delen we niet alleen de risico’s, maar profiteren we ook samen van de opbrengsten van hernieuwbare energie.