Grens zit stroomkabel naar windmolens dwars

Wethouder van Losser vraagt minister om actie

Je wilt graag met je buurgemeente aan de andere kant van de grens gezamenlijk een duurzaam energieproject bouwen waar bedrijven en huishoudens aan beide zijden van de grens van kunnen profiteren. Door de huidige regelgeving blijkt dit, ondanks een Verenigd Europa, nog niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente Losser, samen met twee andere grensgemeenten, Den Haag gevraagd om als proeftuin te dienen voor de implementatie van nieuwe regels die de grensoverschrijdende energielevering mogelijk maken. Een belangrijke stap die het mogelijk moet maken om duurzame energie aan beide zijden van de grens in de toekomst beter in te kunnen zetten.

De gemeente Losser en de provincie Overijssel willen meewerken aan een initiatief van enkele grondeigenaren en ontwikkelaar Prowind voor een nieuwe windpark met vier turbines in het Nationaal Landschap Noordoost-Twente bij De Lutte en twee turbines over de grens bij Gildehaus.

Als de samenhang in het energiebeleid tussen beide landen ontbreekt, is het risico dat de initiatiefnemers van een nog te bouwen windmolenpark de energie alleen aan de ‘eigen’ kant van de grens kwijt kunnen. „Voordat je dan zover bent dat de regels weer worden aangepast, ben je misschien wel tien jaar verder. Daarom is dit het moment om de minister op te roepen om werk te maken van de richtlijnen voor grensoverschrijdende energieprojecten.”