Prowind realiseert eerste windmolens in Nederland!

Windpark Koningspleij mag worden gebouwd. Met de uitspraak van de Raad van State van woensdag 1 april 2020 zijn het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning onherroepelijk geworden. Dat betekent dat Prowind als een van de samenwerkingspartners in het park, in 2021 haar eerste windmolens in Nederland realiseert.

Groene stroom vanaf 2021

Vanaf nu kan worden gewerkt aan de verdere voorbereidingen voor de bouw van het windpark. Het doel is dat de vier windmolens in de loop van 2021 langs de Pleijroute in Arnhem staan en groene, lokaal opgewekte elektriciteit produceren.

Burgerwindpark

Windpark Koningspleij is een participatief windpark. Dat wil zeggen dat de bewoners van Arnhem en omgeving mede-eigenaar kunnen worden van een stukje van de molens. Prowind heeft met Rijn en IJssel Energiecoöperatie afgesproken dat zij de mogelijkheid hebben om twee derde van de aandelen van het windpark over te nemen.

Informatie over Windpark Koningspleij

Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie.

De vier windmolens gaan samen naar verwachting 34 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel als ruim 11.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).

Een andere vergelijking: in 2018 werd in de gemeente Arnhem 649 miljoen kWh elektriciteit verbruikt. Met 34 miljoen kWh dekken de vier windmolens ruim 5 procent van dit totale elektriciteitsverbruik.

De vier windmolens krijgen een ashoogte van minimaal 98 meter en maximaal 120 meter. De rotordiameter wordt minimaal 100 en maximaal 120 meter. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt minimaal 148 meter en maximaal 180 meter.

Meer informatie staat op www.windparkkoningspleij.nl