Prowind realiseert haar eerste zonnepark in Nederland

Zwolle – Prowind BV, projectpartner voor wind, en zonne-energie krijgt groen licht voor de bouw van Zonnepark Broekstraat in de gemeente Voorst.
Dit is het eerste zonnepark dat Prowind BV realiseert in Nederland.

Door de bijzonder goede samenwerking met alle belanghebbenden zijn, zonder rechterlijke tussenkomst, alle vergunningen onherroepelijk verklaard.
Hierdoor kan de realisatie van het 19 MW-zonnepark van start gaan. Vanaf het voorjaar 2020 zal begonnen worden met de landschappelijke inrichting
en de verwachting is dat het zonnepark vanaf het voorjaar 2021 jaarlijks duurzame energie zal produceren voor ongeveer 5.000 huishoudens in de gemeente Voorst.

Prowind is voornemens om 50% van haar belang in het zonnepark beschikbaar te stellen voor twee lokale coöperaties, te weten Energierijk Voorst en deA.
Dit doen we om de lokale omgeving mee te laten profiteren in de opbrengsten van zonne-energie.

Wij zijn trots op de intensieve samenwerking met de buurtbewoners, we hebben met elkaar een plan ontwikkeld dat voldoet aan ieders wensen en eisen.
Daarnaast heeft ook OostNL een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling van het zonnepark, graag wil Prowind beide partijen hiervoor bedanken.