Zonnepark Broekstraat heeft de onherroepelijke omgevingsvergunning verkregen.

Prowind, initiatiefnemer van Zonnepark Broekstraat, heeft samen met buurtbewoners in Klarenbeek het zonnepark ontworpen.  Begin november werd de omgevingsvergunning onherroepelijk om het zonnepark te kunnen bouwen.

Door de intensieve samenwerking van de buurtbewoners en Prowind is het gelukt om gezamenlijk procesafspraken te maken, waarin de buurtbewoners een actieve rol krijgen en beslissingsrecht krijgen over de landschappelijke inrichting van het park. Een fantastische prestatie en blijk van een goede en vruchtbare samenwerking.

Prowind is dankbaar voor de betrokkenheid van haar partners bij de realisatie van het ontwerp van het Zonnepark Broekstraat. Samen met Bosch & van Rijn hebben we het omgevingsvergunningstraject succesvol kunnen afronden. Ook Oost NL heeft een bijdrage geleverd, en heeft daarmee de ontwikkeling van het Zonnepark Broekstraat een zet in de goede richting gegeven.

Op dit moment zijn de eerste gesprekken met lokale coöperaties gaande om toe te treden als mede-eigenaar van het Zonnepark. Dit maakt het mogelijk voor bewoners om financieel te participeren in Zonnepark Broekstraat. Het zonnepark in Klarenbeek gaat duurzame energie produceren voor ca. 4.500 huishoudens en zal naar verwachting midden 2021 operationeel zijn.