Hoe gaat het nu met Rolf Koster?

In maart 2019 begon Rolf Koster als Algemeen Directeur bij Prowind B.V. Hoog tijd om eens te kijken hoe het nu met hem gaat!

1. Je bent sinds maart alweer werkzaam bij Prowind als algemeen directeur. Hoe is de afgelopen periode jouw bevallen?

Het bevalt mij uitstekend. Een sterk gemotiveerd team waar ik graag onderdeel van uit maak en richting/leiding aan geef.

2. Hoe ziet een dag van een algemeen directeur binnen Prowind eruit?

Het is vooraf heel veel afstemmen. Inhoudelijk ben ik op veel werkterreinen actief en de onderwerpen waar ik me mee bezig hou zijn erg verschillend, zoals algemene thema’s als financiën, kennis delen/ontwikkelen, HR zaken, strategische doelen formuleren maar ook project acquisitie en meedenken op aandeelhoudersniveau.

3. Voor Prowind spreek je veel landeigenaren en omwonende over het realiseren van lokale wind- of zonneparken. Wat kun jij namens Prowind voor deze mensen betekenen als het gaat om het verduurzamen van hun eigen omgeving?

Omdat ik in het verleden vaak te maken heb gehad met omwonenden van windenergie projecten waaraan ik heb gewerkt, weet ik over het algemeen goed om welke thema’s mensen ongerust zijn, als zij aan windenergie in hun eigen buurt denken. Het kost me niet veel moeite om me in hen te verplaatsen, met hen mee te denken en samen naar oplossingen te zoeken.

4. Prowind geeft aan altijd met alle belanghebbenden in gesprek te gaan bij de ontwikkeling en realisatie van een wind- of zonnepark. Waarom is dat?

Verduurzamen, de energie-transitie mogelijk maken, is niet een belang van Prowind alleen, dat is het belang van iedereen. In die zin kunnen wij het zeker niet alleen. Wij willen energieprojecten op een coöperatieve manier mogelijk maken door samen aan te pakken en goede afspraken te maken.

5. Begrijp jij dat mensen kunnen opzien tegen de komst van een windmolen in hun omgeving?

Ik kan me dat zeker voorstellen. Als er een windpark in de buurt gebouwd gaat worden, dan gebeurt er iets, er verandert iets in de directe omgeving. Dat is echt van invloed. Daarom is het van belang vooraf dat proces van ontwerpen samen aan te gaan. Om goede afspraken te maken rond de vraag: hoe kan dit toekomstige windpark van ons allemaal zijn?

6. Wat kun jij zeggen om deze mensen te geruststellen?

Ik weet niet of ik hen gerust kan stellen. Ik weet wel dat, indien we samenwerken en windenergie voor ons allemaal realiseren, dat het dan een stuk leuker wordt waarbij het delen van de lusten en de lasten geen discussiepunt meer hoeft te zijn.

7. Wat is voor jou als algemeen directeur de belangrijkste boodschap die je Nederlanders wil meegeven als het gaat om de slogan van Prowind, “power your life green”?

Denk goed na over de vraag wat jij kunt bijdragen aan de energietransitie. Doe mee, denk mee, sluit je aan.

Rolf Koster

Rolf Koster

Algemeen Directeur Prowind B.V.