Student milieukunde Laura Meijer is alweer een tijdje bij ons. Vanuit haar opleiding milieukunde en haar interesse voor duurzaamheid wilde zij haar projectstage graag lopen bij een bedrijf waar de menselijke kant rondom duurzame energieprojecten een belangrijk onderdeel is. Zo kwam ze eind augustus vorig jaar bij ons terecht.

In deze blog ga ik vertellen over mijn ervaring als stagiaire bij Prowind. Allereerst zal ik mij voorstellen: Ik ben Laura Meijer, vierdejaars student milieukunde op het Van Hall Larenstein in Leeuwarden met een specialisatie in Energie & Klimaat. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in natuur, duurzame energie en klimaat(verandering). Snel nadat ik gestart ben met de opleiding milieukunde wist ik dat ik mij verder wilde specialiseren in duurzame energie en het klimaat en dat ik een bijdrage wil leveren om klimaatverandering tegen te gaan.

In het tweede jaar van mijn opleiding heb ik 9 weken stage gelopen bij een uitvoeringsdienst van een gemeente op het gebied van milieu. Omdat ik al enigszins ervaring had opgedaan bij een overheidsinstantie wilde ik graag mijn projectstage (vierdejaars) gaan lopen bij een bedrijf die actief bezig is met duurzame energie. Tijdens mijn opleiding heb ik voornamelijk kennis gemaakt met de technische kant van duurzame energie. Het leek mij erg interessant om meer kennis op te doen over de menselijke kant van duurzame energie. Via een medestudent ben ik bij Prowind gekomen. Na het sturen van mijn CV en een mail, ben ik gebeld door Jörn Maathuis (directeur) met de vraag of ik op gesprek wilde komen. Vanwege corona hebben wij een afspraak via teams moeten maken. Tijdens dit gesprek met Jörn Maathuis en Fréderique Wiertsema had ik direct het gevoel dat ik bij het juiste bedrijf zat.

Ik heb ervaren dat Prowind op een fijne en persoonlijke manier omgaat met omwonenden

Eind augustus 2020 ben ik gestart met mijn stage bij Prowind in Zwolle. Fréderique Wiertsema, locatieontwikkelaar windenergie, heeft mij begeleid tijdens mijn stage. In de periode tot eind oktober kon ik (gelukkig) ondanks de corona maatregelen regelmatig naar kantoor komen. Daardoor kon ik kennis en ervaring opdoen. Tijdens mijn eerste week bij Prowind heb ik kennis gemaakt met alle collega’s, heb ik uitleg gekregen over alle zaken rondom windenergie en de fasen binnen een windproject.  Ook ben ik direct mee geweest met het rondbrengen van omwonenden brieven voor een toekomstig windpark. Op die manier heb ik ervaren dat Prowind op een fijne en persoonlijke manier omgaat met omwonenden.

Na de eerste week heb ik geleerd dat het ontwikkelen van een windpark bestaat uit verschillende fasen. Een windproject start met het scouten van gebieden die geschikt zijn voor windenergie. Prowind doet dat met behulp van GIS. Tijdens mijn opleiding heb ik een module GIS gevolgd, waardoor ik er al het een en ander van wist. Tijdens de eerste weken van mijn stage heeft Anniek Wiertsema (gebiedsanalist windenergie) mij verdere uitleg gegeven over de werkwijze met GIS. Met deze uitleg kon ik al snel zelf gebieden gaan scouten. Ik heb uiteindelijk zelf een geschikte locatie gevonden, waarmee Prowind nu in de planontwikkelingsfase zit. Het is ontzettend leuk om te zien dat in dit gebied een initiatief is gestart en dat ik daaraan heb bij kunnen dragen.

Communicatie en participatie spelen een hele grote rol tijdens de planontwikkelingsfase.

Gedurende mijn stage heb ik mij daarom met name op deze fase gericht. Hiervoor heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd. Een van mijn eerste (doorlopende) opdrachten was om een projectwebsite van een windinitiatief af te maken met een externe partij die de website ontwikkelde. Het initiatief lag bij mij om met betrokkenen het contact te zoeken, waardoor ik snel al verantwoordelijkheid kreeg. Tegelijkertijd kon ik altijd met vragen terecht bij de betrokken afdelingen.

Fréderique heeft mij veel uitleg gegeven over alle werkzaamheden binnen de planontwikkelingsfase. Op basis van haar uitleg heb ik brieven voor omwonenden opgesteld, een presentatie gemaakt om een initiatief voor te stellen aan een gemeente, een eerste opzet van een communicatie- en participatieplan gemaakt en zo kan ik nog wel even doorgaan. Na het uitvoeren van deze verschillende opdrachten, heb ik ze met Frederique besproken en kon ik vervolgens (als het nodig was) de feedback verwerken. Op die manier heb ik elke week verschillende opdrachten uitgevoerd, waardoor ik volledig mee kon draaien met het bedrijf, veel kennis heb kunnen opdoen en waarbij ik ook verantwoordelijkheid kreeg.

Een onderdeel van mijn projectstage was om ook zelf een onderzoek uit te voeren.

Dit onderzoek richtte zich op het betrekken van stakeholders bij windprojecten, het wegnemen van weerstand en het creëren van acceptatie. Op basis van literatuuronderzoek, het houden van interviews en het afnemen van een enquête heb ik mijn onderzoeksrapport kunnen opstellen. Daarnaast heb ik verschillende afspraken van Prowind met omwonenden en een gemeente mogen bijwonen waardoor ik goed inzicht heb kunnen krijgen in de manier waarop Prowind de lokale omgeving betrekt bij een windinitiatief. Iets wat er voor mij uitsprong was de manier waarop Prowind mee veert met de wensen van de omgeving, om uiteindelijk duurzame energie te kunnen realiseren.

Kortom, met deze stage heb ik veel kennis kunnen opdoen over de menselijke kant van duurzame energie. Ik kan zeggen dat deze stage ver boven mijn verwachting is verlopen en dat ik zeer positief terugkijk op deze leuke en leerzame periode!

Wij hebben altijd ruimte voor stagiaires op het gebied van civiele techniek – technische bedrijfskunde – milieukunde – commerciele economie – marketing-communicatie –  HBO rechten.