Hoe kijken de landeigenaren zelf naar onze wijze van werken?

Hieronder een interview met een van hen

“Laat ik duidelijk zijn. Ik vind die windmolens lelijk. Ik zie liever een koppel koeien in de wei lopen. Maar windmolens vind ik minder erg dan zonnevelden en we moeten mee met de ontwikkelingen. Als ze er toch moeten komen, heb ik daar liever zelf de regie over”.

Jan van Malestein, een van de landeigenaren die meewerkt aan het te ontwikkelen Windpark Horst en Telgt in Ermelo, is er duidelijk over. Hij vindt het belangrijk dat zowel hij als de omgeving een inbreng heeft in het windpark en mee kan profiteren met de opbrengsten ervan.
Windpark Horst en Telgt is een initiatief van de werkgroep Duurzame Energie van de buurtvereniging Horst en Telgt, samen met Prowind en energiecoöperatie Veluwe Energie. Het gebied Horst en Telgt is inmiddels opgenomen als optie voor windmolens in de Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES). De gemeente Ermelo werkt samen met de andere gemeenten van Noord Veluwe aan plannen voor het opwekken van duurzame energie en een duurzame warmtevoorziening. Doel is een energieneutrale regio in 2030.

Je wilt duidelijkheid

De landeigenaren in het gebied waren al eerder benaderd door andere aanbieders maar dat voelde niet goed, vertelt Van Malestein. “We gingen er schoorvoetend in mee maar hadden het gevoel dat ons wat werd opgelegd. Dat is het laatste wat een boer wil. Toen kwam Prowind met ons in gesprek en dat klonk beter.”

“Prowind legde vanaf het begin goed uit wat er aan een dergelijk project vastzit, voor zowel ons als de omgeving. Je gaat wel een contract aan waar je 20 jaar aan vastzit. Dus er moet voldoende duidelijkheid zijn voor je zoiets aangaat. Voor ons voelde het goed dat alles bespreekbaar was en er ook daadwerkelijk naar ons werd geluisterd. Prowind opperde bijvoorbeeld ook zon op land. Maar wij zagen dat niet zitten. Dat was verder geen punt en er werd niet meer over gepraat. Dat vond ik positief. Ook dat we zelf een accountant mochten uitkiezen die voor ons de contracten op voorhand doorlas en we de contracten nog op punten mochten veranderen. Dat wekt vertrouwen.”

Goed gevoel

De werkgroep Duurzame Energie van buurtvereniging Horst en Telgt heeft de boeren geholpen met het initiatief. Daarnaast vinden er regelmatig overleggen plaats met de hele groep. Ook is de groep samen met omwonenden op excursie geweest naar een windpark om zelf de molens te beleven. “We hebben met zijn allen in zo’n molen gestaan en vonden allemaal dat het geluid meeviel.” De groep heeft geen spijt van haar keuze voor Prowind als projectpartner. “Van de achttien landeigenaren is er niet een afgehaakt. Dat zegt wel wat”, aldus Van Malestein.

Je krijgt nooit iedereen mee

Op de vraag naar weerstand tegen het windpark geeft Jan aan dat die er wel is geweest maar nu minder is. “Je kan nooit iedereen meekrijgen, er zullen altijd een paar zijn die tegen blijven.” Een van de argumenten die Jan te horen krijgt is geld. “Vroeger investeerden de boeren in de polder zelf in een molen en dat leverde ze als eigenaar elk jaar een flink bedrag op. Dat is allang niet meer zo. We gaan het nu met zijn allen beuren”.

Benieuwd naar windpark Horst en Telgt?

Wilt u meer weten over onze projecten?