Duurzaam leven – special in Trouw over energietransitie

“We moeten met z’n allen voor elkaar krijgen dat de wereld schoner wordt. Hoe precies, weten we nog niet. We weten wel dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt en dat mensen daar soms zorgen over hebben. De omslag naar een schoner energiestelsel brengt lusten en lasten met zich mee. Zo worden windmolens en zonnepanelen zichtbaar in het landschap maar kunnen ze lokaal ook opbrengsten leveren.” Deze uitspraak dekt de lading van de energiespecial van deze maandag in Trouw waarin de energietransitie in Nederland van alle kanten wordt belicht. In de special ook een interview met ZummerePower, een energiecooperatie waarmee Prowind samenwerkt aan de realisatie van een windpark in het Brabantse Someren. En tal van andere (koepel)organisaties die dagelijks met het thema duurzaam en energietransitie bezig zijn.

ZummerePower: de energie van het burgerinitiatief

ZummerePower: de energie van het burgerinitiatief

Als burger hoef je je niet afzijdig te houden rondom duurzaamheidsvraagstukken, blijkt uit het burgerinitiatief ZummerePower dat zich inzet voor een energieneutraal Someren. De in 2013 opgerichte energiecoöperatie durft groot te denken. Er loopt een project voor de bouw van een windpark in het buitengebied om zelf energie op te wekken.

De kracht van lokale betrokkenheid

Natuurlijk zijn we blij met ons eigen artikel in de special.

Prowind ondersteunt als projectpartner partijen die een lokaal duurzaam energieproject tot stand willen laten komen. Vaak gaat het om een burgerinitiatief en levert Prowind de kennis, het netwerk en de middelen. “Samenwerken met lokale partijen en burgers zit in ons bloed. Al onze projecten hebben lokale partijen als medeaandeelhouder. Dat is onze kracht,” vertelt Prowind-directeur Rolf Koster.

Prowind steunt betrokken en lokaal actieve mensen bij de totstandkoming van een eigen duurzaam energieproject. Het contact komt op verschillende manieren tot stand, vertelt Rolf Koster. Bijvoorbeeld een buurtschap dat de realisatie van windmolens in eigen hand wil houden. Of een gemeente die Prowind benadert om te participeren met kennis, middelen of professionalisering. “Vaak is de gemeente in gesprek met lokale burgers om de aanleg
van een lokaal windpark door middel van een coöperatie handen en voeten te geven. We worden dan gevraagd om als projectpartner mee te helpen bij het opzetten.”

Benieuwd naar de complete special Duurzaam leven?