Vraagtekens en aandachtspunten bij landelijke milieunormen windenergie

Op 1 november 2023 organiseerden NP RES en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) samen het Congres Regionale Energie en Lokale Warmte  in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de sessie over de nieuwe landelijke normen, legt Paul Janssen van Pondera Consult uit wat de verschillen zijn met de ‘oude’ regels en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

‘Repowering’ en nieuwe windprojecten kunnen lastig worden

Paul laat een aantal aandachtspunten zien. Zo staat in de concept-normen dat de minimale afstand tussen een windturbine en een ‘windturbinegevoelig gebouw’ maximaal twee maal de tiphoogte van de turbine moet zijn. Alhoewel de precieze uitwerking hiervan nog niet helemaal duidelijk is, lijkt het erop bijvoorbeeld dat ‘repowering’ van windmolens die aan het einde van hun levensduur zijn, op de locatie waar ze nu staan, vaak niet mogelijk zal zijn. Ook andere concept-normen kunnen beperkingen voor opweklocaties opwerpen. Paul toont twee casussen van bestaande windparken die op basis van de nieuwe regels niet tot stand hadden kunnen komen. “Zijn de regels voldoende doordacht en is dit wat de wetgever ermee heeft beoogd?”, vraagt hij zich af.

Mogelijkheden wind op bedrijventerreinen nemen af

Thijs Afman van Prowind B.V. herkent zich in die vraag. “In Nederland zijn de meest geschikte locaties voor windenergie al vergeven”, zegt hij. “Wat overblijft zijn postzegels. Als de nieuwe regels zoals nu in concept van kracht worden, zal zeker een derde van de overgebleven locaties nog afvallen.” Vanwege de nieuwe regels voor externe veiligheid wordt het ook lastiger om windturbines te plaatsen op bedrijventerreinen. Terwijl die, om de gewenste energiehubs te vormen, juist nodig zullen zijn.”

Tot en met 22 november 2023 zienswijzen indienen

Samengevat wordt tijdens de sessie duidelijk dat er nog de nodige vraagtekens en aandachtspunten zijn rondom de nieuwe landelijke milieunormen. Op diverse punten lijken ze te ‘schuren’ met lokale normen en het halen van de RES-doestellingen. Benadrukt wordt dat het om concept-normen gaat en dat je er tot en met 22 november op kunt reageren. “Laat je horen en dien een zienswijze in”, adviseert Peter Derk Wekx van NP RES.

Tot 1 juli 2025 is het nog mogelijk windprojecten te ontwikkelen op basis van lokale milieunormen. Voorbeelden daarvan vind je op de  Helpdesk Wind op Land.

Meer informatie: Helpdesk Wind op Land