We willen zo breed mogelijke burgerparticipatie inzetten zodat omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengsten

6 maart 2023 – De cijfers zijn duizelingwekkend. Door elektrificatie van wagenpark en industrie verdubbelt de vraag naar energie in 2030 naar verwachting naar 200 terrawattuur. En dat moet duurzaam worden opgewekt. De helft komt van wind op zee, van de overige 100 terrawattuur moet in ieder geval 35 hernieuwbaar op land worden opgewekt.

ERMELO – Thijs Afman, directeur van initiatiefnemer Prowind, aan het woord over het energievraagstuk: ,,Verduurzaming moet komen van wind. Dat is de werkelijkheid waarin we leven. Netbeheerders geven aan dat een gezonde balans tussen wind- en zonne-energie cruciaal is om netcongestie te voorkomen.

Netbeheerders geven aan: er kan alleen nog maar wind bij
Zonne-energie wordt alleen overdag opgewekt maar windenergie kan ook ‘s nachts en op bewolkte dagen worden opgewekt. Netbeheerders geven aan: ‘er kan alleen nog maar wind bij’. Niemand is blij met een windmolen in zijn achtertuin, maar de enige andere oplossing is geen energie meer gebruiken.”

OVERLAST BEPERKEN
Afman windt er geen doekjes om. ,,Een windmolen maakt geluid en geeft slagschaduw. Dat zijn de feiten. Dus is het zaak om overlast tot een minimum te beperken. Dat minimum, de zogenaamde lokale normen, wordt in eerste instantie bepaald door de Provincie. Daarna gaan wij als Prowind bekijken wat we passend vinden; waar mogelijk blijven we verder onder de toegestane norm om overlast te beperken.”

Ook Prowind heeft er baat bij dat de windmolens zo weinig mogelijk geluid maken: geluid maken, kost energie. Afman: ,,De windmolens die over enkele jaren geplaatst worden, zijn een stuk geavanceerder en dus stiller dan die van vijf jaar geleden. Daarnaast mogen de windmolens maximaal 20 minuten slagschaduw per dag geven. Daarna worden ze stilgezet.”

MOTIES RAAD ERMELO
De Provincie en gemeente zijn momenteel aan zet. De raad nam onlangs twee moties aan waaronder de eis dat er maximaal vier windmolens geplaatst worden. Afman reageert: De discussies die gaande zijn, leiden nu vooral tot veel onduidelijkheid en onzekerheid ,,Wij hebben begrip voor de reactie van omwonenden over de komst van Windpark Horst en Telgt. De discussies die gaande zijn, leiden nu vooral tot veel onduidelijkheid en onzekerheid. Prowind wil binnen acceptabele kaders het windpark realiseren en ik geloof dat het plan voor zeven molens acceptabel is gezien de ervaring met andere parken. Dit park is in die zin niet uniek. Overal moeten windparken heel nauwkeurig worden ingepast en spelen ecologische belangen. Ook zien wij geen problemen bij de gewenste toename van woningen en industrie in Ermelo.”

VELUWE-ENERGIE
Ermelose energiecoöperatie Veluwe-Energie is partner en mede-initiatiefnemer van het windpark. Penningmeester Ton Hardeman vertelt: Het doel van Prowind is zo’n breed mogelijke burgerparticipatie ,,Zoals we Prowind de afgelopen jaren meemaken zien wij een bedrijf dat het belang van inspraak van de omgeving erkent en doorgaans heeft gepoogd omwonenden bij het proces te betrekken. Het doel van Prowind is zo’n breed mogelijke burgerparticipatie zodat omwonenden kunnen mee profiteren van de opbrengst.”
Afman besluit: ,,De ambitie vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) om in 2050 energie- en klimaatneutraal te worden is voor ons een belangrijke leidraad. Je kunt als politiek niet blijven zwabberen.”

Bron: https://www.ermelosweekblad.nl/lokaal/duurzaamheid/907306/prowind-en-veluwe-energie-over-windpark-horst-en-telgt-enige-an
Interview: Frieda Fennell