Referenties

Burgerwindpark Emsdetten

Met 21 windturbines zeer succesvol

Een meer dan geslaagd project!

Sinds 2002 heeft Prowind in Emsdetten 21 windturbines gerealiseerd. Bij een dermate groot project komen er altijd uitdagingen op ons pad. Of het nu gaat om eisen die gelden voor de bescherming van bedreigde diersoorten, het bemiddelen van overheden en windenergieproviders of het samen met betrokkenen vinden van draagvlak voor de soms uiteenlopende belangen. Door ons oplossingsgerichte projectmanagement gaan wij geen uitdaging uit de weg.

Trots zijn wij op de goede samenwerking binnen dit project, samenwerking op basis van vertrouwen. Met elkaar kwamen wij op creatieve ideeën. Mede hierdoor werd de basis gelegd voor nog eens acht windturbines van het type GE 2.5-120 met ashoogten van 139 en 110 meter.  Het project werd opgenomen in de beleidsstukken ‘Klimakonzept Energieland 2050’ van het district Steinfurt en het ‘ProKlima’-concept van de gemeente Emsdetten. Bijzonder trots zijn we op de reactie van betrokken burgers, die met een bedrag vanaf 2.000 euro in het project konden investeren en dit ook massaal deden!

Maar liefst 115 particulieren financierde het burgerwindpark en investeerde daarmee in hun directe woonomgeving. Alleen daardoor al bereikten we een financieringsvolume van meer dan twee miljoen euro. Bovendien werd iets meer dan 2,5 miljoen euro in commanditaire aandelen verstrekt aan lokale agrariërs en particulieren. In totaal profiteren ongeveer 150 personen van de economische opbrengst van dit duurzame project. Op deze manier dragen zij bij aan de economische groei van hun eigen gemeenschap.

Door de ‘gunstige wind’ resulteerde 2015, het eerste volledige boekjaar, in een rendement van zes procent – 1 procent méér dan tevoren was ingecalculeerd! Sindsdien doen we jaarlijks nauwkeurig verslag van de gerealiseerde winst en hoe die zich ontwikkelt. De aandeelhouders kunnen op ieder moment van de dag, via een online tool bekijken, hoe hun windturbine presteert.

“Wij oogsten wat de natuur ons geeft.
In dit geval stroom!”

Jürgen Coße, lid van de Bondsdag

© Video met ondersteuning van www.cfk-luftaufnahmen.de