Complementaire samenwerking Prowind en Encon bij zonnepark Broekstraat

In de zomer van 2018 maakten Prowind en Encon tijdens een rondleiding door Encon op Zonnepark Apeldoorn kennis met elkaar. De bedrijven raakten met elkaar in gesprek over het proces rondom de omgevingsvergunning en Zon/PV-techniek bij zonneparken. Prowind en Encon bleken elkaar goed aan te vullen. De projectmanagementkennis van Prowind en de pragmatische technische kennis van Encon zijn een sterke combinatie, vanaf de keuring van het definitieve ontwerp tot oplevering van het park.

Hieruit is de opeenvolgende maanden een samenwerking tot stand gekomen voor de aanleg van zonnepark Broekstraat te Voorst door Prowind. Encon bracht in dit traject technische kennis in die gebruikt kon worden in het ontwerp van het zonnepark.

Door de flexibele inzet en hands-on mentaliteit van Encon heeft het bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere uitwerking van het ontwerp in het vergunningentraject. Belangrijke aandachtspunten in het ontwerp waren de grootte van het perceel en de hoogte van de zonne-installatie boven het maaiveld. Encon heeft voor Prowind vanuit haar ervaringen met andere grote zonneparken een zuid gerichte opstelling ontworpen, die zowel minder hectares in beslag neemt als ook de hoogte reduceert. Deze opstelling zorgt ook voor een hoge energieopbrengst van de installatie. Zo kon Prowind tegemoetkomen aan de wensen van omwonenden en het zonnepark rendabel houden voor toekomstige medeaandeelhouders. In februari van dit jaar zijn alle vergunningen voor het zonnepark onherroepelijk verklaard.

De samenwerking tussen Prowind en Encon, waarbij laatstgenoemde optreedt als technisch adviseur, resulteert tijdens het inkooptraject van het zonnepark in zeer korte tijd tot een goed georganiseerd en uitgevoerd tenderproces. Tijdens de aanbesteding wordt door beide bedrijven continu de balans gezocht, om een zo goed mogelijke kwaliteit-prijsverhouding te garanderen. Encon heeft jarenlange ervaring in het vinden van deze balans: kwaliteit en rentabiliteit gaan hand in hand. Het aanbestedingsproces is in volle gang; binnenkort wordt door Prowind definitief een aannemer geselecteerd en gecontracteerd.

Voor meer informatie over zonnepark Broekstraat in Voorst

Over Encon

Encon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in energiebesparingen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor industriële bedrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Verbaas op het nummer:

088 – 111 0600

www.encon-energy.nl