Alleen samen krijg je een windproject van de grond

Sinds 1 augustus werkt Antoon Kanis bij Prowind als locatieontwikkelaar voor windenergie. Wat viel hem op in de eerste twee maanden? Hij schreef er een blog over.

‘Antoon, wil jij anders woensdag niet mee met Annemarie?’ Zomaar een vraag op mijn eerste werkdag, waardoor ik twee dagen later op de bouwplaats van drie windturbines in Beckum (DE) stond. Die dag zou het turbinehuis van één van de windmolens geplaatst gaan worden. Een grote en zware uitdaging. Letterlijk. Het turbinehuis van 90 ton moest op de centimeter nauwkeurig op een mast van ruim 150 meter worden geplaatst. Na een volle dag voorbereiden, checken en dubbelchecken werd het turbinehuis rond 7 uur ’s avonds omhoog gehesen en op z’n plek gezet. Een machtig gezicht!

Ook zet het aan het denken. Wat er allemaal moet gebeuren om over een aantal jaren dit te kunnen zien op de locaties waar ik sinds 1 augustus aan werk. De grootste uitdaging die ik daarbij zie is om iedereen is op één lijn te krijgen. De gemeente, landeigenaren, directe omwonenden, de gemeenschap en energiecoöperaties.

Dat is nog best lastig. De gemeente wil graag plannen ‘van onderop’. Inwoners die zelf met concrete plannen komen om zelf energie op te wekken en daarmee invulling te geven aan de energiedoelen die de gemeente heeft. Tegelijkertijd hebben de lokale initiatiefnemers vaak een behoefte aan duidelijkheid. Heeft het project kans van slagen? Wat vindt de gemeente belangrijk? Waar begin ik en hoe ziet het vervolgproces eruit?

Het risico ligt op de loer dat iedereen blijft wachten op elkaar. En dat is waar ik de toegevoegde waarde zie voor Prowind. De partij die iedereen om tafel brengt. Met zowel inhoudelijke en technische kennis, maar ook met ervaring in het opzetten van een participatieproces waar luisteren centraal staat.

Het energiedoel van 2030 lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk om nu vol aan de slag te gaan. Zodat er tijd is om een goed plan te maken. Zodat er tijd is om iedereen te betrekken en naar iedereen te luisteren. Zodat er over een paar jaar ook op nieuwe plekken in Nederland nieuwe turbinehuizen naar ongekende hoogte gehesen kunnen worden. Ik ben blij dat ik namens Prowind hier mijn steentje aan mag bijdragen. Maar wel met het besef dat ik slechts een radertje ben in een grote geheel. Want alleen samen krijgen we nieuwe windenergieprojecten van de grond!