De zonnepanelen liggen er op!

Afgelopen week zijn de laatste zonnepanelen geplaatst op ons zonnepark Klarenbeek in Voorst. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de realisatie van dit natuurinclusieve zonnepark dat tot stand is gekomen met hulp van de omwonenden, de gemeente Voorst, provincie Gelderland en de energiecoöperaties deA en Energierijk Voorst. PfalzSolar GmbH is bezig met de laatste werkzaamheden aan het park dat naar verwachting 1 september a.s. operationeel zal zijn.

We zijn trots op het resultaat dat dankzij alle belanghebbenden tot stand is gekomen. Dankzij hen is een park ontstaan waarin ongeveer 1 derde van het zonnepark leefruimte biedt aan vogels, insecten en klein wild. Waaronder de das die in de buurt woont. Bovendien zijn op deze wijze oude landschapswaarden hersteld die door ruilverkaveling zijn verdwenen, wat ten goede komt aan de biodiversiteit van het gebied.

Het park heeft met 41.704 zonnepanelen een totaal vermogen van 18,76 MWp. De panelen liggen in stellage op het zuiden gericht en wekken naar verwachting (over de loopduur gemiddeld) ca 17.000.000 kWh per jaar op. Dat is genoeg stroom voor 5000 huishoudens.

Meer informatie over het zonnepark kunt u lezen op: Zonnepark Klarenbeek.