Solar Transferium door Prowind Solar

Tijdens de beurs van Solar Solutions International laat Prowind Solar BV haar nieuwste concept zien. Solar Transferium, een duurzaam smart laadplein waarmee een groot aantal uitdagingen in de energietransitie en deeleconomie worden overwonnen. Een aansluiting op het elektriciteitsnet is niet per se nodig.

Het Solar Transferium is het best te omschrijven als een zonneplein waar mensen kunnen laden, elektrische voertuigen huren en pakketjes kunnen worden opgehaald/ verstuurd. En dat alles in of bij stadswijken, op P&R plaatsen of op het terrein van het bedrijf waar je werkt.

Door het plaatsen van een Solar Transferium wordt de verkeersdrukte door onder andere pakketdiensten in wijken verminderd en is er een oplossing voor de beperkte laadmogelijkheid in wijken. Bovendien hebben mensen dicht bij huis de mogelijkheid voor het huren van een elektrische fiets of auto en zo een milieuvriendelijk alternatief voor de steeds duurder wordende diesel- of benzineauto. De stroom die niet direct wordt geleverd aan de voertuigen wordt desgewenst geleverd aan het (aanpalende) bedrijf /de wijk of opgeslagen. Met deze oplossing wordt overbelasting van het stroomnet voorkomen en kunnen bedrijven aanzienlijk besparen op hun energierekening.

Bent u ook enthousiast en wilt u zien wat een Solar Transferium voor uw gemeente/ bedrijf kan betekenen, neem dan contact op met Prowind Solar BV, via info@prowindsolar.com of bezoek de website www.solartransferium.com