Prowind ondertekent Green Deal Industrieterrein de Nieuwe Haven Arnhem  

Vandaag ondertekent Prowind met 14 andere organisaties de Green Deal van Industrieterrein de Nieuwe Haven in Arnhem. Samen met haar partners wil StAB (Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen) kansen verkennen en oppakken in de energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit en circulaire economie. Nermina Kundiç (wethouder Economie Zaken) tekent mee en geeft het startschot voor deze projecten.

Toekomstbestendige bedrijventerrein

Arnhem heeft ambities om haar Bedrijventerreinen te verduurzamen en toekomstbestendig te laten zijn in 2030. Daarom initieerde ze, in samenwerking met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB), een Green Deal convenant voor de Nieuwe Haven. Een Bedrijventerrein waarin ondernemers vorm kunnen geven aan duurzaam ondernemen, elkaar kennen en versterken. Dit plan omschrijft de eerste stappen van het proces en omvat het laatste kwartaal van 2023 en het jaar 2025. De bijdrage van de gemeente bestaat uit actieve deelname aan werkgroepen, zodat er korte lijntjes zijn voor vragen aan de overheid. Daarnaast co-financiert de gemeente de procesbegeleider, die gedurende de hele looptijd van de Green Deal deelnemende ondernemers helpt om de doelstellingen te behalen.

Duurzame projecten

Samen met haar partners wil StAB, kansen verkennen en oppakken in de energietransitie, klimaatadaptatie, op het gebied van mobiliteit en richting een circulaire economie. StAB levert met het verduurzamen van de Nieuwe Haven een bijdrage aan een toekomstbestendige regio. De bijdrage aan een toekomstbestendige regio zit in de versterking van het MKB, menselijk kapitaal en de
koppelkansen voor de toekomst met omliggende wijken en Bedrijventerreinen zoals Het Broek, de Beemd, IPKW, de Nieuwe Haven en Innofase.

Een gebiedsgerichte benadering, met focus op wensen en mogelijkheden vanuit ondernemers, waarbij onderwijs en overheid als partners worden betrokken. Met deze Green Deal zien gemeente en StAB de Triple Helix als kern van onze aanpak om door uitvoering van concrete projecten tot resultaat te komen. In deze Green Deal zijn een aantal projecten omschreven. In de komende maanden worden de projectteams, bestaande uit ondernemers van het Bedrijventerrein, de partners van de Green Deal en overige kennispartners naar behoeven gevormd.

Zie hier de video: De Green Deal in de Nieuwe Haven Arnhem – YouTube

Voor meer informatie: Home StAB – Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (stab-arnhem.nl)