Zwolle – Zonnepark Broekstraat in Klarenbeek heeft ‘Financial Close’ bereikt op 16-10-2020. De Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG (DAL) verstrekt de geldlening voor het project, en daarmee is de Financial Close een feit. Hiermee kan gestart worden met de bouw van het zonnepark. Prowind, initiatiefnemer van Zonnepark Broekstraat, heeft in samenspraak met buurtbewoners in Klarenbeek een landschappelijke inrichting rondom het zonnepark ontworpen. Medio 2021 zal het zonnepark bedrijfsklaar zijn en duurzame energie produceren voor ca. 5.000 huishoudens.

Tijdens de periode voorafgaand aan de ‘Financial Close’, het bereiken van een overeenstemming over een geldlening, is Prowind ondersteund door Biesheuvel Jansen advocaten (Inge Timmerman, Rutger Jansen). Na een intensieve periode is er overeenstemming bereikt met Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG over een geldlening.

We waarderen de benadering van Prowind om burgers te betrekken bij investeringen, aangezien we geloven dat dit een echt duurzame manier is om de overgang naar hernieuwbare energie te realiseren. Vanaf het allereerste begin van de samenwerking waren alle vergaderingen, telefonische vergaderingen en projectbesprekingen zeer open, effectief en pragmatisch met een sterke focus op het vinden van gemeenschappelijke oplossingen. “Daarom waarderen we de buitengewoon goede en professionele samenwerking tussen DAL en Prowind ten zeerste”, zegt Antje Gruber, Senior Project Manager / Infrastructure & Supply bij DAL.

Voorbereidingen bouw in gang

De voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark worden op dit moment getroffen door de initiatiefnemers en de installatieleverancier Pfalzsolar GmbH. De geproduceerde stroom zal worden afgenomen door Greenchoice, bij afsluiting van de overeenkomst voor de afname van de geproduceerde stroom zijn de initiatiefnemers ondersteund door Source4Energy.

Als het zonnepark is gerealiseerd zal deze worden onderhouden door Outsmart B.V., zij zorgen ervoor dat het zonnepark in optimale conditie blijft.

Encon bracht in dit traject technische kennis in voor onder andere het ontwerp van het zonnepark, Verder hebben ook Oost NL en Bosch en Van Rijn een bijdrage geleverd in dit project, en daarmee hebben zij de ontwikkeling van het Zonnepark Broekstraat ondersteund. Oost NL verstrekte een energievoucher vanuit het programma De Groeiversneller, Bosch en Van Rijn heeft ons ondersteund in het planologische proces.

Prowind wil alle betrokken partijen danken voor de prettige samenwerking. Mede dankzij het werk van al onze samenwerkingspartners kon dit project tot stand komen.

De bouw van het zonnepark staat gepland voor het 1e kwartaal van 2021 en is naar schatting in het derde kwartaal van 2021 afgerond.

Landschapsplan zonnepark

Door de samenwerking van de buurtbewoners en Prowind is het gelukt om gezamenlijk procesafspraken te maken, waarin de buurtbewoners een rol hadden en konden meebeslissen over de landschappelijke inrichting van het park.

Dit resulteerde in een landschapsplan waarin niet alleen rekening wordt gehouden met de plaatselijke flora en fauna maar ook belangrijke historische landschapswaarden weer in ere worden hersteld. Landschapsarchitect Evelien de Mey (EDM tuin en landschap) en cultuur technicus Gert-Jan Lith (LITH Advies) hielp met het ontwerp van dit plan.

Aan het einde van de 19e eeuw werd het gebied aan de Broekstraat gekenmerkt door zogenaamde kamerstructuren en zandgronden met nat karakter. Wegen en kavelgrenzen waren beplant, waardoor kamers in het landschap ontstonden. Deze landschapselementen zijn in de loop van de 20e eeuw verdwenen, onder andere door ruilverkaveling. Met het herstel van dit landschap wordt het gebied weer gevarieerder en aantrekkelijker voor mens, dier en plant.

Samenwerking lokale coöperaties

Op dit moment zijn de eerste gesprekken met lokale coöperaties gaande om toe te treden als mede-eigenaar van het Zonnepark. Dit maakt het mogelijk voor bewoners van Klarenbeek en omgeving om financieel te participeren in Zonnepark Broekstraat.