Het project Sociaal Windpark Horst en Telgt is een initiatief van Prowind en energiecoöperatie Veluwe Energie.

Het project omvat het plan voor zeven windmolens langs de A28 in de buurtschappen Horst en Telgt te Ermelo met elk een vermogen van 6 Megawatt. De positie waarin de windmolens worden geplaatst vallen samen met de landschappelijke lijnen van de snelweg en het ernaast gelegen water. Op deze plek is de windsnelheid in Ermelo het hoogst waardoor een goede opbrengst van het windpark gegarandeerd is.

In cijfers

De geschatte capaciteit van het park is met 42MW geïnstalleerd vermogen, 129.500.000 kWh per jaar. Dat staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van 37.000 huishoudens (bij een gemiddeld stroomverbruik van 3.500 kWh per jaar).

Achtergrond van het project

In 2017 werd het de Buurtvereniging Horst en Telgt duidelijk dat het gebied langs de A28 een potentieel gebied is voor windenergie. De Buurtvereniging heeft er toen voor gekozen de Werkgroep Duurzame Energie samen te stellen. Het doel van de Werkgroep is het houden van de regie over de energietransitie in het gebied Horst en Telgt en om de opbrengsten van het windpark zo veel mogelijk terug te laten vloeien in de eigen omgeving. In 2019 werd gekozen voor projectpartner Prowind die zorgt voor de ontwikkeling en bouw van het windpark. In april 2020 is met de energiecoöperatie Veluwe-Energie een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Veluwe-Energie zal het aandeelhouderschap voor de wijdere omgeving beheren zodat er gewaarborgd wordt dat ook deze schil kan meeprofiteren.

Referenties

Een van de landeigenaren van het project Horst en Telgt vertelde in de vakbladen de Boerderij en Melkvee over zijn ervaringen met Prowind.

Uitgebreide informatie over het project

Op de site Windpark Horst en Telgt treft u uitgebreide informatie over het project. Daar kunt u ook het laatste nieuws rondom het park lezen en vindt u gedetailleerde visualisaties van het windpark.